Home  /  klachtenprocedure

klachtenprocedure vaccinatiecentrum Zottegem / Herzele

Onze vaccinatiecentra streven naar een optimale dienstverlening. Toch kan er altijd iets mislopen. Je klacht is dan ook belangrijk voor ons: we kunnen er uit leren en gelijkaardige problemen voorkomen. Zo verbeteren we onze dienstverlening continu.​

Waarover kan ik een klacht indienen?

Je kan een klacht indienen over een handeling of prestatie die door onze vaccinatiecentra werd verricht, of juist niet verricht is. Onze klachtenbemiddelaar neemt deze klachten ter harte.

De klachtenbemiddelaar behandelt geen anonieme klachten of klachten die niets met ons vaccinatiecentrum of onze dienstverlening te maken hebben.

Elke klacht wordt anoniem en kosteloos behandeld.

Opvolging van je klacht

Je klacht wordt beheerd door een klachtenbemiddelaar. De klachtenbemiddelaar is onpartijdig en respecteert het beroepsgeheim. Het onderzoek verloopt in alle onafhankelijkheid en objectiviteit. We streven naar praktische, haalbare en billijke oplossingen.

Klachtenbemiddeling is volledig kosteloos.

Klachtenprocedure

De klachtenprocedure telt verschillende stappen:

  1. Ontvangst van je klacht.
  2. Registratie van je klacht. Je krijgt een ontvangstmelding binnen de 8 dagen.
  3. Bepaling ontvankelijkheid. Als je klacht niet behandeld kan worden, krijg je een schriftelijk en gemotiveerd antwoord.
  4. Analyse en onderzoek van je klacht. Je krijgt om de 3 weken een brief met de status van het onderzoek.
  5. Je krijgt een gemotiveerd antwoord en eventueel advies.
  6. Afsluiting van je dossier en eventuele aanbeveling voor verbetering van onze dienstverlening.

Je kan een klacht indienen via brief: 
Vaccinatiecentrum Zottegem / Herzele, t.a.v. Karen Van Lierde, Leeuwerikstraat 14a, 9620 Zottegem
Of via e-mail: karenvanlierde@elzpanacea.be